Tập huấn tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

Sáng ngày 13.12, tại TP Việt Trì (Phú Thọ), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc.

Hội nghị triển khai theo Quyết định 538 của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/3/2013 phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2010 -2015 và 2020; Kế hoạch số 659 ngày 28/2/2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “BHXH, BHYT luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. BHXH, BHYT góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ổn định xã hội và thực hiện mục tiêu dân giàu. Những năm qua, các cơ quan báo chí luôn đồng hành trong công tác tuyên truyền, truyền tải các thông điệp về BHXH, BHYT đến với người dân”.

Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác truyền thông về BHXH, BHYT trên báo chí còn tồn tại một số hạn chế. Các tin, bài tuyên truyền chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin, chưa nêu rõ ý nghĩa, tác dụng của BHXH, BHYT, nhất là đối với những người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc... Do vậy, việc định hướng, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông về các vấn đề xã hội nói chung và truyền thông về BHXH, BHYT trên báo chí là rất cần thiết.

Theo Cục Báo chí, Hội nghị sẽ giúp cho các Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo, phóng viên, biên tập của các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác BHXH, BHYT. Từ đó, hỗ trợ vốn kiến thức giúp tác giả viết, sáng tác những tác phẩm hay, có chất lượng, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng công tác BHXH, BHYT để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân đến năm 2020.

 

Đồng thời, nắm được nguyên tắc, định hướng tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và ngành Thông tin - Truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức và nội dung, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền, khu vực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác phổ biến BHXH, BHYT. Chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; cần có giải pháp mở mới hoặc duy trì chuyên trang, chuyên mục một cách có chất lượng; tuyên truyền, cổ vũ, lan tỏa các điển hình tiên tiến, những giá trị tích cực, tốt đẹp. Vận động các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân nhận thức về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020.

Tại Hội nghị, đại diện BHXH Việt Nam đã phổ biến tới các cơ quan báo chí các nội dung: BHXH và những vấn đề mới; vai trò, trách nhiệm, định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT; những chính sách BHYT mới ban hành năm 2018

tin đã đăng