Tin hoạt động Ngành Tuyên truyền BHXH, BHYT cho thành viên HTX tại Bắc Giang

Vừa qua, BHXH Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho hơn 200 cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tham dự Hội nghị có đại diện Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam; Trung tâm Thông tin, Liên minh HTX Việt Nam; Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Lương Vũ Hoàng; đại diện Liên minh HTX tỉnh.

 

Tại Hội nghị, cán bộ BHXH tỉnh Bắc Giang đã phổ biến chính sách về BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; những điểm mới của Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH... Những vướng mắc của đại biểu liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong phần tọa đàm cũng được báo cáo viên giải đáp thỏa đáng.

Việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối thoại về chính sách BHXH, BHYT giữa BHXH Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam đã nâng cao nhận thức của các thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế HTX, từ đó có ý thức tự giác tham gia BHXH, BHYT.

tin đã đăng