kết quả tìm kiếm

 • Phạm Thị Huyền Tâm

  Tìm việc: Pháp lý - Luật

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 16/09/2019

  Nơi làm việc: Đà Nẵng

 • Cao Thị Ý Nhi

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: 7 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2019

  Nơi làm việc: Đà Nẵng

 • Đinh Đức Điệp

  Tìm việc: Xây dựng

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 16/09/2019

  Nơi làm việc: Đà Nẵng

 • TRẦN THỊ MỸ HẠNH

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: Quản lý, đào tạo kế toán viên Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Lập – trình bày báo cáo tài chính Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp; Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế; Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư

  Ngày có thể bắt đầu: 01/10/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Mai Lý Hoài Anh

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 13/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Trần Tiến Sĩ

  Tìm việc: Bán hàng

  Kinh nghiệm: 3 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 16/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Phùng Thị Tuyết Nhi

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/10/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Trần Minh Hùng

  Tìm việc: Công nghệ thông tin

  Kinh nghiệm: 7 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 16/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Nguyễn Thị Hoàng Kim

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: 3 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 13/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Nguyễn Hồng Quân

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: 9 năm. 2 năm làm công tác Hành chính - Nhân sự 5 năm làm kế toán thuế - kế toán nội bộ 2 năm làm kế toán tổng hợp

  Ngày có thể bắt đầu: 01/10/2019

  Nơi làm việc: An Giang