kết quả tìm kiếm

 • Nguyễn Ích Hiếu

  Tìm việc: Điện/Điện tử, Cơ khí/Lắp ráp - Chế tạo máy

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hưng Yên

 • Hoàng Văn Viết

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hưng Yên

 • Khánh Khiêm

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Lê Đình Đăng

  Tìm việc: Môi trường/Xử lý chất thải, Kỹ thuật

  Kinh nghiệm: 10 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Tiêu Nhật Duy

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn Văn Dũng

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: 12 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Party Vui

  Tìm việc: Ngành nghề khác, Mỹ thuật/Thiết kế

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn Hoàng Danh

  Tìm việc: Quản trị kinh doanh

  Kinh nghiệm: 19 năm. Từ năm 2000 – 2004: Nhân viên kỹ thuật và Điều hành sản xuất tại công ty Phát triển kinh tế duyên hải. Đây là công ty sản xuất hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu công việc thường ngày là: xem kế hoạch sản xuất của ban giám đốc để triển khai kế hoạch sản xuất tại xưởng như xem số lượng hàng cần sản xuất kết số lượng hàng tồn kho, số lượng nguyên liệu dể điều phối công nhân cho hợp lý. Theo dõi định mức sản xuất như hao hụt nguyên liệu, định mức lao động. Kiểm tra chất lượng hàng hóa, tìm r

  Ngày có thể bắt đầu: 30/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn văn Nhu

  Tìm việc: Điện/Điện tử

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 01/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Phạm Hòa Nhã

  Tìm việc: Ngân hàng

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: An Giang