kết quả tìm kiếm

 • Đinh Đức Điệp

  Tìm việc: Xây dựng

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Phạm Bảo Việt

  Tìm việc: Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: 4 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Nguyễn Ngọc Trung

  Tìm việc: Hành chính - Văn phòng, Ngành nghề khác

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Phan Văn Hưng

  Tìm việc: Quản lý kho/thủ kho

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Đà Nẵng

 • HỒ THỊ LINH HUỆ

  Tìm việc: Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ thực phẩm

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Đà Nẵng

 • DƯƠNG TRẦN NHƯ Ý

  Tìm việc: Nhân sự

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Đà Nẵng

 • Vũ Thị Huyền Trang

  Tìm việc: Thư ký - trợ lý, Hành chính - Văn phòng

  Kinh nghiệm: 4 năm: Đã từng tham gia vào dự án về truyền thông của công ty Kanta Media trong vòng 1 năm. - Làm nhaanh viên kinh doanh cho Công Ty Truyền Thông TVC360 trong vòng nửa năm - Làm nhân viên kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Nam Anh trong 1,5 năm. - Làm quản trị page, tư vấn khách và chốt khách, trợ lý trưởng phòng Marketing trong 1,5 năm.

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hưng Yên

 • Phạm Phi Hùng

  Tìm việc: Điện/Điện tử

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 01/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Nguyễn Hữu Thùy

  Tìm việc: Marketing - PR

  Kinh nghiệm: 4 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hưng Yên

 • Huỳnh Trường Sang

  Tìm việc: Biên - Phiên dịch

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: An Giang