Tin tức việc làm

Liên kết “5 nhà”: Chìa khóa phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao được xác định là hướng đi tất yếu của nông nghiệp hiện đại. Những năm gần đây, nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự cố gắng của chính người nông dân đã giúp nông nghiệp công nghệ cao của nước ta đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

cơ hội việc làm