Tin tức việc làm

Gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), một trong những hệ quả tác động của dịch COVID-19 là sự gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo. Tính về con số tuyệt đối, ước tính ban đầu mà báo cáo đưa ra là sẽ có thêm 22 đến 25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm vẫn nghèo, khiến tổng số người có việc làm vẫn nghèo (những người có thu nhập chưa đến 1,90 đôla Mỹ một ngày) của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng lên mức 94 đến 98 triệu người vào năm 2020.

Đa dạng mô hình đào tạo nghề ngành Xây dựng

Cùng với các trường đào tạo chuyên nghiệp, nhiều doanh nghiệp, hội nghề nghiệp cũng đang chủ động tham gia sâu vào công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng, trong đó có đào tạo nghề

Đề nghị mở thêm nhiều điểm bán hàng nơi đông công nhân lao động

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã kiến nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố tiếp tục chỉ đạo mở thêm nhiều điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm nơi tập trung đông công nhân lao động, đặc biệt là phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

cơ hội việc làm